ไข้เลือดออกระบาดหนัก เสียชีวิตแล้ว 43 ราย 1

สถานการณ์ไข้เลือดออกกำลังระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อย โดยในครึ่งปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ เท่าตัวแล้ว ยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 เท่าตัว แม้ว่าจะเป็นเพียงตัวเลขแค่ครึ่งปีเท่านั้น

โดยในปี 2562 นี้ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 28,785 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 43 ราย ซึ่งจากปีที่ผ่านมาคือ 2561 มีผู้เสียชีวิตเพียง 21 รายเท่านั้น โดยการกระจายตัวของโรคไข้เลือดออกนั้นพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ 10,758 ราย รองลงมาคือในภาคกลาง 10,303 ราย

ไข้เลือดออกระบาดหนัก เสียชีวิตแล้ว 43 ราย

เด็ก 5-14 ปีเสียชีวิตสูงสุด

ในจำนวนผู้ป่วยเมื่อแยกตามช่วงอายุแล้ว จะพบว่า เด็กในช่วงวัย 5-14 ปี จะมีผู้ป่วยมากที่สุดคือ 11,965 ราย และยอดเสียชีวิตถึง 21 รายด้วยกัน รองลงมาจะเป็นวัย 15-34 ปี มีจำนวนผู้ป่วย 10,654 ราย เสียชีวิต 11 ราย

โดยปัจจัยเสี่ยงของผู้ที่เสียชีวิตนั้น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก, มีการซื้อยามารับประทานกินเองโดยไม่ไปพบแพทย์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นจะเกิดจากการมีโรคประจำตัวร่วมด้วยเช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน เป็นต้น

ก.สาธารณสุขลงนามร่วม 9 หน่วยงาน คุมยุงลาย 5 ปี

โดยจากสถานการณ์ข้างต้นทำให้ กระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามร่วม 9 หน่วยงาน คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นในสถานที่สำคัญๆ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน สถานที่ราชการ เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย

ไข้เลือดออกระบาดหนัก เสียชีวิตแล้ว 43 ราย 2

เตรียมนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้

พร้อมกันนี้ ยังได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกรมกอง ช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเมื่อตรวจพบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย จะดำเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ทันที

โดยหากพบว่าสถานที่ใดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ก็จะดำเนินการแจ้งเตือนให้ดำเนินการทันที หากไม่ดำเนินการหรือฝ่าฝืนก็จะมีความผิด มาตรา 74 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นเหตุรําคาญ พ.ศ.2545 ภายใต้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รีบมาลองเว็บไซต์สล็อตแมชชีนPAY69 ที่ง่ายที่สุดในการสร้างรายได้กันเถอะ: PAY69 ลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อรับ 200
ไข้เลือดออกระบาดหนัก เสียชีวิตแล้ว 43 ราย 3